THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 2
Số lượt truy cập: 45748
QUANG CÁO
11/16 XÃ, THỊ TRẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 13/05/2021 7:59:50 SA
Tính đến ngày 23/4/2021, toàn huyện có 11/26 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, các đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, thu hút được sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hội viên phụ nữ, trở thành sự kiện chính trị và thực sự là ngày hội ý nghĩa của phụ nữ tại cơ sở.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chọn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thủy làm điểm tổ chức Đại hội. Tại các đại hội đã thông qua các nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện cấp trên; các ý kiến thảo luận, tham luận của đại biểu tại đại hội; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy xã, thị trấn và Hội cấp trên; thông qua đề án nhân sự và bầu ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị về nhân sự, văn kiện để tiến hành Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026, chậm nhất là cuối tháng 6/2021.

HUỲNH SÁU


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com