THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 5
Số lượt truy cập: 41762
QUANG CÁO
Đoàn thanh niên huyện Lệ Thủy triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 23/11/2019 8:19:06 CH
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

          Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách được Đoàn thanh niên huyện Lệ Thủy triển khai nghiêm túc, bài bản đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể về vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, các buổi sinh hoạt chi đoàn về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của NHCSXH Việt Nam đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; các mô hình, gương tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách… tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền  xã, thị trấn trong huyện mở điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, thị trấn tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch thuận lợi. Thông qua hoạt động của các điểm giao dịch xã, các chính sách tín dụng ưu đãi, kết quả hoạt động tín dụng chính sách được công khai, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ vay vốn, thu tiền gốc, tiền lãi.

Hàng năm, Ban đại diện NHCSXH huyện đã xây dựng chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Huyện đoàn cũng thực hiện công tác kiểm tra định kỳ 01 năm 2 lần tại các hộ vay, tổ vay, Đoàn xã và gửi báo cáo về NHCSXH huyện đảm bảo theo yêu cầu. Định kỳ hàng quý, tại các cuộc họp giao ban của huyện với lãnh đạo các xã, thị trấn, NHCSXH huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tham mưu với Huyện ủy, UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng ưu đãi trên địa bàn... Nhờ đó, thời gian qua công tác tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, riêng Đoàn thanh niên huyện, tổng dư nợ hơn 21,5 tỷ đồng với 802 hộ vay, không còn trường hợp nợ quá hạn, các hộ tham gia vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích để đầu tư phát triển sản xuất theo các chương trình đã đăng ký, đa số các chương trình hiện đang phát triển tốt góp phần giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giúp hội viên yên tâm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt chưa thật sự hiệu quả, do trình độ nhận thức còn hạn chế, việc tiếp cận tiến bộ kỹ thuật không được thường xuyên nên hiệu quả sử dụng vốn vay chưa cao, không có lãi, làm ảnh hưởng đến nguồn vốn vay ban đầu, gây khó khăn trong việc trả nợ, trả lãi.

Hoạt động tín dụng chính sách càng gia tăng hiệu ứng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội từ năm 2014 cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực thi, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thay đổi nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương.

Hội đoàn thể các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại những địa bàn còn chưa tốt; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội...

 

Tin bài: Tân Nguyễn (NHCSXH)


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com