THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 9
Số lượt truy cập: 41762
QUANG CÁO
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 13/04/2021 9:47:32 SA
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện đã sớm thành lập Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử. Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu đề ra. Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử cùng cấp. UBMTTQ huyện thông báo phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp. Số người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66, được bầu 33 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.238, được bầu 626 đại biểu. Số đơn vị bầu cử cấp huyện 10 đơn vị, cấp xã 184 đơn vị. Huyện đang rà soát đánh giá kết quả, tiến độ để tập trung chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban bầu cử các cấp tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành hội nghị hiệp thương, các bước theo quy trình bầu cử bảo đảm yêu cầu đề ra.

Cùng với triển khai các bước của cuộc bầu cử, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát lại điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, nhất là tại địa bàn các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đến cử tri, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài tham gia vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

THANH HÀ


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com