THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 41762
QUANG CÁO
GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ 13/04/2021 9:47:06 SA
Thường trực HĐND huyện vừa ban hành kế hoạch số 36/KH-HĐND về giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về công tác bầu cử.

Theo đó, nội dung giám sát sẽ tập trung về tình hình triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản của chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện. Giám sát tình hình thực hiện công tác bầu cử: Việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử; việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; công tác hiệp thương theo quy trình, thời gian quy định; công tác tập huấn hướng dẫn thành viên các tổ phụ trách bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc niêm yết danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; công tác tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri; công tác chuẩn bị các điều kiện, bố trí khu vực bỏ phiếu, trang trí ở các khu vực bỏ phiếu; tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử.

Đoàn giám sát HĐND huyện sẽ trực tiếp giám sát tại các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận những vấn đề về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử.

H.Đ


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com