THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 41762
QUANG CÁO
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 04/02/2021 10:21:37 SA
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nắng hạn kéo dài, đặc biệt trận lũ lụt lịch sử trong tháng 10 gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Song với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự phấn đấu nỗ lực của Nhân dân nên kinh tế của huyện vẫn phát triển khá, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 332,7 tỷ, tăng 75,9% so với kế hoạch giao. Toàn huyện không có trường hợp mắc dịch bệnh Covid - 19. Chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt công tác phòng chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ" đã hạn chế được thiệt hại về người, tài sản; kịp thời khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường, ổn định đời sống cho Nhân dân. Duy trì hoạt động các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phối hợp thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời Dohwa, dự án điện gió B&T. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị được tiến hành theo đúng kế hoạch, lộ trình. Hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020, triển khai chương trình năm học 2020 - 2021, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 theo kế hoạch. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ chính sách, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn sau lũ lụt và ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử. Bộ máy chính quyền được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được củng cố và dần đi vào nề nếp...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thời tiết, khí hậu biến đổi cực đoan, thiệt hại của trận lũ lụt vừa qua chưa khắc phục được hoàn toàn. Trước tình hình đó, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước mắt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong đó:

Tập trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Huy động mọi nguồn lực để khôi phục, phát triển sản xuất nông nghiệp; từng bước khắc phục các trường học, cơ sở vật chất bị hư hỏng đảm bảo cho công tác dạy và học. Khôi phục dần cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi bị hư hỏng đảm bảo cho việc đi lại, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, trong đó tập trung 2 chương trình trọng điểm đó là: Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Chương trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp tiềm năng của huyện để kết nối, phát triển du lịch.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án OCOP, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng một số mặt hàng nông sản của địa phương. Khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; phối hợp đẩy nhanh tiếp độ thực hiện các dự án Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang, dự án điện gió B&T... để đưa vào hoạt động. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị. Triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của huyện. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, các phương án, đề án, phong trào bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Phối hợp tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế theo lộ trình. Tăng cường chỉ đạo, điều hành trong thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Chú trọng thực hiện chính quyền điện tử. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, xiết chặt kỷ cương hành chính.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của công dân, cử tri. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 mùa xuân quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, Nhân dân, cán bộ huyện Lệ Thủy đoàn kết, phấn đấu ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐẶNG ĐẠI TÌNH

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com