THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 41762
QUANG CÁO
CHI CỤC THUẾ LỆ THỦY LÀM TỐT CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NĂM 2020 04/02/2021 10:15:11 SA
Năm 2020, Chi cục thuế huyện Lệ Thủy triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và thiên tai lụt, bão nhất là trận lũ lịch sử trong tháng 10. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành và sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị nên đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và HĐND huyện giao.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 290.788 triệu đồng đạt 154% so kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Có 16/26 xã, thị trấn, 03/04 đội thuế đạt và vượt chỉ tiêu dự toán và có 6/10 khoản thu vượt chỉ tiêu. Công tác quản lý thuế theo chức năng và nội ngành đều đạt và vượt (01 chỉ tiêu đạt; 08 chỉ tiêu vượt). Các chỉ tiêu nổi bật như thu nợ thuế, số nợ chỉ chiếm 0,9% trong tổng số thu ngân sách. Đến nay, trên địa bàn số nợ chỉ 2,7 tỷ đồng; tỷ lệ nộp tờ kê khai thuế đạt 100% trong đó đúng hạn 98,7%, 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; kiểm tra thuế đạt 103% kế hoạch, số thuế xử lý truy thu, phạt 5,1 tỷ đồng... Kết quả tích cực nói trên đã góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội và điều hành ngân sách đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế của huyện.

Ghi nhận kết quả đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách toàn tỉnh vừa qua, Chi cục Thuế Lệ Thủy được xếp là đơn vị dẫn đầu trong công tác thu ngân sách và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Để có được những kết quả quan trọng trên, đơn vị đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện trong công tác chỉ đạo điều hành với rất nhiều giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, UBND tỉnh về miễn, giảm, giãn, gia hạn, khoanh nợ xóa nợ tiền thuế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ tối đa, có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp để ổn định sản xuất kinh doanh. Nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát tính toán cân đối các nguồn thu trên địa bàn dự báo và xây dựng kịch bản để chỉ đạo, điều hành công tác thu kịp thời, hợp lý đúng thời điểm. Tập trung kiểm soát kê khai thuế, kiểm tra chống thất thu thuế, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt khai thác các nguồn thu vãng lai phát sinh trên địa bàn như điện mặt trời, điện gió... để bù đắp các khoản hụt thu. Chỉ đạo tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế kiên quyết thu hồi dứt điểm các khoản nợ lớn kéo dài, tập trung đôn đốc các khoản đã hết thời gian gia hạn để nộp ngân sách nhằm vừa giảm nợ, vừa tăng thu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là: Số thu ngân sách đạt cao nhưng nguồn thu trên địa bàn chưa thực sự bền vững, tỷ trọng thu về đất đai vẫn còn lớn trong tổng thu ngân sách. Tình trạng thất thu thuế vẫn còn ở một số lĩnh vực, như khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng, vận tải tư nhân, sản xuất mộc dân dụng... Công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành, địa phương với cơ quan thuế có lúc có lúc còn  thiếu chặt chẽ, kịp thời.

Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 dự báo còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2021, Chi cục Thuế Lệ Thủy đã triển khai với những nhiệm vụ trong tâm đó là:

Tiếp tục bám sát nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác thu ngân sách; triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế ngay từ tháng đầu, quý đầu, trong đó tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Khai thác sử dụng có hiệu quả chương trình quản lý thuế tập trung, tiếp tục đôn đốc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đăng ký thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử .

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

  Một mùa Xuân mới đang về hứa hẹn nhiều điều tốt lành. Tin tưởng rằng, Chi cục Thuế Lệ Thủy sẽ đạt được nhiều kết quả và thành công mới trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

HÀ QUYẾT THÀNH,

Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com